agencja pracy

W czasach, gdy źródłem zatrudnienia stali się dla nas pracownicy z innych krajów pracodawcy i pracownicy potrzebują fachowego wsparcia wyspecjalizowanej agencji. Nasza firma córka Gotia, jest gwarancją zgodności zatrudnienia z przepisami, a całą niezbędną biurokrację sprowadzamy do jednej faktury miesięcznie.

Leasing pracowniczy i outsourcing

  • Leasing pracowniczy i outsourcing to rozwiązania, które umożliwiają elastyczne dopasowanie poziomu oraz form zatrudnienia pracowników do bieżącej sytuacji w Twojej organizacji,
  • Zapewniamy szybki dostęp do wysokiej klasy specjalistów oraz wiedzy technologicznej bez konieczności zatrudniania i szkolenia pracowników.

Wyszukamy oraz zatrudnimy pracowników, delegując im wykonywanie obowiązków u Klienta np:

  • w okresach sezonowych wzrostów sprzedaży lub produkcji,
  • w przypadkach chwilowej absencji,
  • gdy występuje zwiększona rotacja personelu,
  • w przypadku wdrażania nowego projektu technologicznego.

Oferujemy, w oparciu o profesjonalną KDP, możliwość administracji płacowej i kadrowej, umożliwiając Klientowi skupienie się na najważniejszych działaniach biznesowych. Skontaktuj się z Agencją! Zatrudnij Pracownika!