pogotowie elektryczne 24h

Nasi Pracownicy posiadają Paszport Covidowy, odpowiednie doświadczenie i niezbędne uprawnienia.
Nasze usługi są ubezpieczone!
Przykładowy zakres usług:
 • pomiary instalacji elektrycznej,
 • pomiary instalacji odgromowej oraz inne,,
 • sprawność instalacji elektrycznej,
 • posiadamy stosowne uprawnienia SEP,
 • instalacje nn,
 • teletechnika,
 • oświetlenie,
 • energetyka SN,
 • instalacje p.poż.,
 • usługi elektryczne dla sektora osób prywatnych,
 • pogotowie elektryczne 24h,
 • wykonywanie i remontowanie instalacji elektrycznych,
 • przyłącza i zasilanie energetyczne,
 • fotowoltaika, montaż, dokumentacja.
ZACHĘCAMY DO OKRESOWYCH POMIARÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W MIESZKANIU LUB W DOMU RAZ NA 5 LAT. ZAMÓW WIZYTĘ!

Pomiary elektryczne – podstawa prawna. Prawo budowlane, ustawa z dn. 7 lipca 1994 roku, Art. 62. 1 mówi, że obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania przez właściciela lub zarządcę okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej całego obiektu budowlanego, estetyki obiektu oraz jego otoczenia; kontrolą powinno być objęte także badanie instalacji
elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń,
osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.